Category Archives: Tin pháp luật

Doanh nghiệp xã hội

Một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 là quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội. Sau rất nhiều năm chờ đợi, cộng đồng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam đang đứng trước một cơ hội mang tính chất bước ngoặt, lần đầu tiên doanh […]

Chậm trả lương đối với người lao động

Khi ký kết hợp động lao động về mặt nguyên tắc các bên phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lương đầy đủ, đúng thời hạn ghi trong hợp đồng lao động. Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 05/2015 hướng dẫn Bộ […]

Bồi thường thiệt hại nguy hiểm do độ cao gây ra

Theo quy định tại khoản 1, điều 623, Bộ luật dân sự: “Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy […]