Category Archives: Thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Tranh chấp trong thương mại quốc tế là lĩnh vực rất rộng, phức tạp tập trung chủ yếu vào hai nhóm đó là Tranh chấp Hợp đồng và Tranh chấp ngoài hợp đồng (điều kiện và tập quán thương mại quốc tế). Khi xảy ra tranh chấp các bên rất khó thương lượng giải quyết, đa […]

Điều kiện giao hàng trong XNK

Tư vấn điều kiện giao hàng trong xuất nhập khẩu INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định về điều kiện giao hàng và chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán […]

Điều kiện thanh toán quốc tế

Điều kiện và phương thức thanh toán quốc tế Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, thanh toán là quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của hai bên mua (nhập khẩu) và bán (xuất khẩu). Do vậy, khi đàm phán về phương thức thanh toán, các bên đều luôn có mong muốn […]

Thủ tục thanh toán quốc tế

Tư vấn thủ tục thanh toán quốc tế Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ có thể thanh toán cho khách hàng nước ngoài bằng nhiều phương thức khác nhau (chuyển tiền trực tiếp (T/T), thư tín dụng (L/C), nhờ thu (collection),…vv) tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên và đã được ghi […]

Tư vấn áp mã hàng hóa (HS) XNK

Áp mã hàng hóa là một công đoạn bắt buộc trong quá trình kê khai, khai báo hải quan. Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thì người kê khai hải quan sẽ tự phân loại hàng hóa để làm cơ sở xác định mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập […]

Vận tải, giao nhận quốc tế

Trong vận chuyển hàng bằng Container: Thời gian cắt máng (cutoff time) Thời gian vận chuyển, hành trình tàu chạy. Điều kiện và cách thức chuyển tải Rủi ro trên hành trình Điều kiện, chất lượng container (điều kiện bảo quản) Loại vận đơn (B/L) phù hợp với điều kiện hợp đồng. Trong vận chuyển […]

Tư vấn nghiệp vụ xuất – nhập khẩu

Xuất-Nhập khẩu là nghiệp vụ bắt buộc đối với các bên trong quan hệ thương mại quốc tế. Việc lập bộ hồ sơ, chứng từ, xin cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ trong hoạt động xuất khẩu cũng như việc xác định mã hàng hóa (HS code), tính thuế, xin cấp giấy phép […]

Tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế

Có một đặc trưng cố hữu trong giao thương quốc tế đó là sự không đồng nhất về luật pháp quốc gia của các bên trong quan hệ hợp đồng. Điều này cũng gây nên nhiều khó khăn, là mầm mống dẫn đến tranh chấp trong quan hệ kinh doanh quốc tế. Do vậy, hợp […]

Xúc tiến thương mại quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các mặt hàng mang thương hiệu Việt có rất nhiều cơ hội để vươn ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các mặt hàng mang thương hiệu quốc tế cũng có rất nhiều cơ hội để phát […]