Category Archives: Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Để phát triển hoạt động kinh doanh, đảm bảo sở hữu thương hiệu của mình một cách toàn diện, duy nhất trên quy mô không giới hạn bởi quốc gia sở tại thì việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là việc làm quan trọng. Nếu bạn đang băn khoăn về hồ sơ, thủ tục, […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước

Nhãn hiệu đóng vai trò then chốt trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng hình ảnh và danh tiếng của doanh nghiệp, sản phẩm đó với khách hàng. Việc bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp là việc làm tiên quyết để đảm bảo lợi ích dài lâu của hoạt […]