Category Archives: Nhãn hiệu

Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu

Xử lý tranh chấp và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu về nhãn hiệu. […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Việt Nam tự hào là quốc gia có nhiều làng nghề truyền thống, nhiều sản vật đặc trưng của địa phương, nhiều sản phẩm gia truyền của dòng họ, gia đình,…vv. Những đặc trưng đó tồn tại, phát triển theo năm tháng và dần dần trở thành thương hiệu hay nhãn hiệu của một tập […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Để phát triển hoạt động kinh doanh, đảm bảo sở hữu thương hiệu của mình một cách toàn diện, duy nhất trên quy mô không giới hạn bởi quốc gia sở tại thì việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là việc làm quan trọng. Nếu bạn đang băn khoăn về hồ sơ, thủ tục, […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước

Nhãn hiệu đóng vai trò then chốt trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng hình ảnh và danh tiếng của doanh nghiệp, sản phẩm đó với khách hàng. Việc bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp là việc làm tiên quyết để đảm bảo lợi ích dài lâu của hoạt […]