Category Archives: Đăng ký kiểu dáng, sáng chế

Giải quyết tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

Tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Công ty Luật Hà Đô được đánh giá là thành công trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng để tiến hành giải quyết các tranh chấp, chống lại […]

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là tài sản của chủ sở hữu, nhà sáng tạo. Do vậy, chủ sở hữu hoặc nhà sáng tạo có thể đăng ký để bảo hộ độc quyền cho thành quả sáng tạo của mình. Các hình thức bảo hộ sáng chế: Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: […]

Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Điều kiện chung đối với Giải pháp hữu ích được bảo hộ: Có tính mới Có khả năng áp dụng công nghiệp Quyền đăng […]

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Điều kiện bảo […]