Category Archives: Tư vấn

Tài chính, chứng khoán

Chứng khoán và thị trường vốn của Việt Nam đang trong thời kỳ non trẻ, nhưng đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho lĩnh vực này còn thiếu, chưa đồng bộ nên tiềm ẩn nhiều rủi […]

Xây dựng, kinh doanh BĐS

Trong khi các quy định pháp lý về xây dựng và kinh doanh  bất động sản chưa đồng bộ, thiếu thông tin về dự án, sự chủ quan trong việc đàm phán trước khi ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng dự án bất động sản là những nguyên nhân chính dẫn đến tranh […]

Pháp luật lao động, công đoàn

Bản chất của quan hệ lao động là bình đẳng giữa Người sử dụng lao động và Người lao động theo hợp đồng lao động ký kết giữa các bên và trên cơ sở của Luật lao động. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều vấn đề phát sinh mà không có quy định rõ […]

Dân sự, hôn nhân gia đình

Các quan hệ, giao dịch dân sự và hôn nhân gia đình là những hoạt động thường xuyên trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Theo đó, những giao dịch phát sinh, những vấn đề tranh chấp cũng trở nên phổ biến làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, công việc, sự […]

Quản trị và tuân thủ pháp luật

Quản trị doanh nghiệp là một trong những việc làm quan trọng nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Việc đo lường hiệu quả của hoạt động không chỉ đơn thuần là kết quả kinh doanh mà còn thể hiện ở sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên nền […]

Đầu tư nước ngoài

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, để phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước, Chính Phủ Việt Nam liên tục ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện dự án sản xuất, […]