Tên công ty: Công ty Luật Đặng Dung

Trụ sở:

Thành lập:

Mã số thuế doanh nghiệp/ thuế :

Giám đốc:

Đại diện theo pháp luật:

Lĩnh vực hành nghề
 • Tham gia tố tụng
 • Tư vấn pháp luật
 • Đại diện ngoài tố tụng
 • Dịch vụ pháp lý khác
Nhân lực hoạt động
 • Ban cố vấn: Luật sư Lê Minh Tuấn
 • Luật sư về Thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu
 • Luật sư về Doanh nghiệp, lao động
 • Luật sư về Đầu tư nước ngoài
 • Luật sư về Đất đai, bất động sản
 • Luật sư về Chứng khoán và tài chính ngân hàng
 • Chuyên viên đại diện về Sở hữu trí tuệ
 • Chuyên viên tư vấn nghiệp vụ, hỗ trợ pháp lý khác
Kinh nghiệm hoạt động
 • Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế;
 • Tư vấn, xúc tiến, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Xin cấp mới, sửa đổi, bổ sung Giấy phép đầu tư nước ngoài;
 • Xin cấp bổ sung Giấy phép kinh doanh về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối của Doanh nghiệp chế xuất theo lộ trình cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO;
 • Xin cấp mới, sửa đổi, bổ sung Giấy phép ĐKKD;
 • Tư vấn và xin cấp mới, thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
 • Đại diện và đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ như: Nhãn hiệu, kiểu dáng CN; Sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn và đại diện giải quyết các tranh chấp về Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam;
 • Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp trong việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình;
 • Tham gia tố tụng tại Trọng tài: Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam;
 • Tư vấn thủ tục, nghiệp vụ xuất-nhập khẩu trong thương mại quốc tế: Xuất khẩu gỗ xẻ, bột gỗ, gỗ gián; Vật liệu xây dựng như đá tấm xẻ, bột đá; Quặng thiếc, đồng,..vv;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam;

 

Tuân chỉ hoạt động
 • Đối với xã hội: Cùng tạo dựng môi trường sống, kinh doanh trên nguyên tắc đề cao quyền, giá trị của con người và thượng tôn pháp luật;
 • Đối với khách hàng: Phát huy sức mạnh của tập thể gắn kết để cùng tạo dựng sự thành công cho khách hàng;
 • Đối với nhân viên: Đề cao tri thức cá nhân, chú trọng hoạt động đào tạo, quan tâm đến lợi ích dài lâu;
 • Với công ty: Trở thành thương hiệu luật “Top 10th ASIAN”;
Hoạt động cộng đồng
 • Hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động tư vấn pháp lý miễn phí, đào tạo kỹ năng trong thương mại quốc tế;
 • Hưởng ứng các hoạt động vì trái đất như tuyên truyền bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên đất, nước,…vv;
 • Hố trợ đồng bào gặp bão lụt, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người kém may mắn trong cộng đồng.