Giới thiệu về sáng lập viên

TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Công ty Luật TNHH P&A được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu, hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật luật sư. Mô hình tổ chức được xây dựng bao gồm Chủ sở hữu Công ty, Ban Giám đốc, Ban cố vấn và đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý.

  1. a) CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Chủ sở hữu Công ty là Luật sư sáng lập và góp vốn thành lập Công ty Luật TNHH P&A. Chủ sở hữu người quản lý cao nhất của doanh nghiệp, là người quyết định các vấn đề phát triển, hoạt động kinh doanh của Công ty.

  1. b) BAN GIÁM ĐỐC

Bao gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc phụ trách theo từng lĩnh vực.

  • Giám đốc Luật sư TẠ HỒNG PHONG

Cử nhân Luật, Đại học luật Hà Nội.

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Luật sư Đoàn luật sư Hà Nội.

Quá trình công tác:

2008-2012: Chuyên viên tư vấn pháp luật Văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Hải và Cộng sự.

2013: Cố vấn pháp lý công ty cổ phần Song Thu; Giám đốc dự án công ty cổ phần đầu tư Quốc Bảo Đà Nẵng;

2012-T5/2014: Luật sư cộng sự Văn phòng luật sư Hoàng Trung và anh em.

Tháng 05/2014: Luật sư, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Bắc Nam

2016 – nay: Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH P&A

Lĩnh vực hoạt động: Luật sư Tạ Hồng Phong đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, Đầu tư, lập và triển khai dự án bất động sản, tranh chấp đất đai, tài chính, dân sự, hôn nhân gia đình.

  • Phó Giám đốc Luật sư VŨ KHẮC THƯ

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội.

Thạc sỹ Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Luật sư Đoàn luật sư Hà Nội.

Tham gia các khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ về: Quản trị dự án, nghiệp vụ đấu thầu, quản trị thương hiệu, sở hữu trí tuệ, tư vấn và môi giới bất động sản, thẩm định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn bất động sản, tư vấn chuyển nhượng dự án, tư vấn thủ tục pháp lý về bất động sản, hợp đồng thương mại, xây dựng, viễn thông và công nghệ thông tin, điện lực, pháp luật về doanh nghiệp, tư vấn giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình.

Quá trình công tác:

2004-2005: Chuyên viên tư vấn Văn phòng Luật sư Hoàng Minh

2005-2008: Chuyên viên pháp lý Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2008-2015: Ban Pháp chế Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2007- nay: Chuyên gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong Chương trình/Dự án hợp tác với Văn phòng Quốc hội, các Bộ, Ngành lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hiệp hội và chuyên gia

04/2014: Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Bắc Nam

2016: Luật sư, Phó giám đốc Công ty Luật TNHH P&A

Lĩnh vực hoạt động:    Luật sư Vũ Khắc Thư đã có hơn 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn và xây dựng pháp luật, đặc biệt là tư pháp pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, quản lý doanh nghiệp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu tổ chức và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyện nhượng vốn, Đầu tư Dự án, Đầu tư xây dựng, đấu thầu, viễn thông và công nghệ thông tin, bất động sản. Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự trong tố tụng và ngoài tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài