Category Archives: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi đã được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực […]

Thủ tục bổ sung giấy phép đầu tư

Thủ tục bổ sung Giấy phép đầu tư: Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư; Bản giải trình lý do điều chỉnh: Những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư); Báo cáo […]

Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp, thì doanh nghiệp phải tiến […]

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải xác định ngành nghề kinh doanh và áp mã ngành theo quy định của pháp luật. […]

Thay đổi tên công ty

Tên công ty có ý nghĩa rất quan trong, vừa là thương hiệu của doanh nghiệp, vừa thể hiện những đặc trưng riêng cũng như lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và phát triển, tên công ty hiện tại có thể không còn phù hợp với quy […]

Thay đổi thành viên công ty

Các trường hợp thay đổi thành viên: Thay đổi do tiếp nhận thành viên mới Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp Thay đổi thành viên do không góp đủ, góp đúng theo tiến độ vốn góp đã đăng ký. Thay đổi thành viên do thừa kế Hồ sơ yêu cầu khi […]

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật: Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật do Chủ tịch Hội đồng […]

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đem lại sự thuận lợi, phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của Quý khách hàng. Để việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng, hãy liên hệ với chúng […]