Công bố lưu hành mỹ phẩm

Theo quy định của pháp luật  thì các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có trách nhiệm công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân này […]

Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Công bố chất lượng hàng hoá không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường. Tuỳ thuộc vào […]

Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả

Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trao cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ quyền tự bảo vệ trước các hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ của mình, theo đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể lựa chọn nhiều biện pháp […]

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Quyền tác giả hay tác quyền và quyền liên quan là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả và quyền liên quan được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) không bị vi […]

Đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả về phần mềm là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ quyền của tác giả và quyền khai thác giá trị, kinh doanh từ phần mềm đó. Luật Đặng Dung xin tư vấn các thủ tục đăng ký bản quyền phần mền như sau: Nếu chủ […]

Đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả. Thực tế hiện nay ở Việt Nam, quyền tác giả chưa được đăng ký và bảo vệ […]

Giải quyết tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

Tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Công ty Luật Hà Đô được đánh giá là thành công trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng để tiến hành giải quyết các tranh chấp, chống lại […]

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là tài sản của chủ sở hữu, nhà sáng tạo. Do vậy, chủ sở hữu hoặc nhà sáng tạo có thể đăng ký để bảo hộ độc quyền cho thành quả sáng tạo của mình. Các hình thức bảo hộ sáng chế: Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: […]

Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Điều kiện chung đối với Giải pháp hữu ích được bảo hộ: Có tính mới Có khả năng áp dụng công nghiệp Quyền đăng […]

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Điều kiện bảo […]