Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Quyền tác giả hay tác quyền và quyền liên quan là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả và quyền liên quan được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) không bị vi phạm bản quyền.

Công ty Luật Đặng Dung với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục để đăng ký bản quyền tác giả/quyền liên quan sẽ tư vấn cụ thể để quyền và lợi ích của khách hàng được đảm bảo tối đa nhất.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả/ quyền liên quan gồm có:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

Dịch vụ của Luật Đặng Dung trong lĩnh vực này gồm:

 • Tiến hành phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp (trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp) của quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
 • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan tại cục bản quyền tác giả
 • Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục bản quyền tác giả;
 • Theo dõi xâm phạm bản quyền liên quan, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *